volejte Po – Pá 800 050 288 volejte Po – Pá 8:00 - 20:00

Informace pro spotřebitele

Jsme pro otevřenou a férovou komunikaci,  a našim klientům proto vždy poskytujeme maximum potřebných informací. Pečlivě si pročtěte vše podstatné k poskytování půjček a v případě nejasností se na nás neváhejte obrátit.

Orgán dohledu

Orgánem dohledu je Česká národní banka (se sídlem Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1).

Údaje o registru nebo seznamu, kde je možno ověřit oprávnění Fair Credit Czech s.r.o. k činnosti

Fair Credit Czech s.r.o. je zapsaná v Seznamu regulovaných a registrovaných subjektů finančního trhu vedeném Českou národní bankou na stránkách www.cnb.cz v sekci Poskytovatelé a zprostředkovatelé spotřebitelského úvěru – Nebankovní poskytovatelé spotřebitelského úvěru.

Řešení soukromoprávních sporů

Fair Credit Czech s.r.o. uvádí, že kompetentním orgánem pro řešení soukromoprávních sporů je v souladu s ustanovením § 12 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, soud, a v případech stanovených ustanovením § 1 zákona č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi, ve znění pozdějších předpisů, je k řešení sporů rovněž oprávněn Finanční arbitr (se sídlem Legerova 1581/69, 110 00 Praha 1).

§ 85 Pravidla poskytování rady

Fair Credit Czech s.r.o. uvádí, že společnost Fair Credit Czech s.r.o. ani její obchodní zástupci neposkytují radu podle § 85 zákona o spotřebitelském úvěru.

Interní mechanismus vyřizování stížností 

Informace o pravidlech vyřizování stížností a reklamací spotřebitelů naleznete v dokumentech ke stažení – Pravidla pro vyřizování stížností a reklamací spotřebitelů.

Obecné informace o procesu poskytování spotřebitelského úvěru, včetně informací vyžadovaných od spotřebitele podle § 84 odst. 1 za účelem posouzení jeho úvěruschopnosti

O spotřebitelský úvěr lze zažádat prostřednictvím elektronického on-line formuláře nebo telefonicky na 800 888 120. Následně v co nejkratší době je žadatel kontaktován ze strany společnosti Fair Credit Czech s.r.o..Základní podmínky pro získání spotřebitelského úvěru jsou následující: Osoba starší 18 let, trvalý pobyt na území ČR, pravidelný zdroj příjmu. V případě, že se jedná o žadatele cizí státní příslušnosti s trvalým pobytem v ČR, musí doložit potvrzení k trvalému pobytu na území ČR (občané EU, mimo EU) nebo potvrzení k dlouhodobému pobytu (občané mimo EU).

Potřebné dokumenty pro získání spotřebitelského úvěru jsou následující: Platný občanský průkaz/cestovní pas/povolení k trvalému/dlouhodobému pobytu v ČRdoklad potvrzující adresu žadatelova bydliště (např. SIPO, nájemní smlouva apod.), doklad o pravidelném příjmu (např. potvrzení o příjmu, daňové přiznání, výpisy z účtu a doklad o pravidelných výdajích).

V případě, že žadatel neposkytne úplné a pravdivé informace a doklady potřebné pro posouzení úvěruschopnosti, aby Fair Credit Czech s.r.o. mohl provést posouzení úvěruschopnosti, nebude žadateli spotřebitelský úvěr poskytnut.

Účel použití spotřebitelského úvěru

Produkt JONATÁN je neúčelový úvěr, čerpání spotřebitelského úvěru není omezeno.

Příklady možné doby trvání spotřebitelského úvěru

Přehled nejen o době trvání spotřebitelského úvěru naleznete ZDE.  U bezhotovostního spotřebitelského úvěru JONATÁN se splatnost pohybuje v rozmezí 3 až 36 měsíců.

Typy dostupné zápůjční úrokové sazby spolu se stručným popisem vlastností pevné a pohyblivé sazby, včetně souvisejících důsledků pro spotřebitele

Zápůjční úroková sazba je stanovena jako pevná pro celé období trvání smlouvy o spotřebitelském úvěru a je přesně vyčíslena ve smlouvě o spotřebitelském úvěru.

Reprezentativní příklad celkové výše spotřebitelského úvěru, celkových nákladů spotřebitelského úvěru, celkové částky splatné spotřebitelem a roční procentní sazby nákladů

Detaily viz kalkulačka nebo v sekci O půjčkách.

Možnosti splácení spotřebitelského úvěru poskytovateli včetně počtů, četnosti a výše pravidelných splátek

Detailní informace o produktu JONATÁN naleznete v sekci O půjčkách.

Podmínky předčasného splacení

U produktu JONATÁN – viz bod č. 3 Smlouvy o spotřebitelském úvěru.

Upozornění na možné důsledky nedodržení závazků souvisejících se smlouvou o spotřebitelském úvěru

U produktu JONATÁN – viz bod č. 5 Smlouvy o spotřebitelském úvěru.

Zpracování osobních údajů

Kompletní informace o rozsahu a podmínkách zpracování osobních údajů včetně vymezení vašich práv naleznete v dokumentu  Poučení o zpracování osobních údajů

Pro uplatnění vašich práv, dotazů a připomínek týkajících se problematiky zpracování osobních údajů můžete využít Formulář pro podání námitek nebo žádosti týkající se zpracování osobních údajů.

Vyplněný formulář odešlete na info@faircredit.cz.

Kontaktní údaje

Provozní doba

Po – Pá 8:00 – 20:00

So – Ne 9:00 – 17:00

Sídlo společnosti

Fair Credit Czech s.r.o.

Kubánské nám. 139/11

Praha 10, 100 00

IČO: 04455835

DIČ: CZ04455835

Společnost zapsaná v OR ved. Městským soudem v Praze, sp. Zn. C 294315